ΦΕΚ 200/Α/22.12.2017

  • 22 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 4508

Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων -Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.(1)

Επιστροφή