ΦΕΚ 4740/Β/18.12.2017

  • 11 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 7787

Τροποποίηση της αρ. Δ.Δ οικ 1323/30-3-2016 απόφασης περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. (15)

Επιστροφή