ΦΕΚ 294/ΑΑΠ/05.12.2017

  • 08 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 318082/6003

Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στο Ο.Τ./Κ.Χ. Γ2418 μετά από βεβαιωτική πράξη αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης και συγχώνευσή του στο ΟΤ 2417.(3)

Επιστροφή