ΦΕΚ 4582/Β/11.12.2017

  • 02 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 34326

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής .(6)

Επιστροφή