ΦΕΚ 4678/Β/21.12.2017

  • 03 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 898

Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών τουΥδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.(1)

Επιστροφή