ΦΕΚ 4675/Β/21.12.2017

  • 03 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 905

Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.(1)

Επιστροφή