ΦΕΚ 4674/Β/21.12.2017

  • 03 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 899

Έγκριση της 1ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».(1)

Επιστροφή