ΦΕΚ 4651/Β/18.12.2017

  • 03 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002610 ΕΞ 2017/Χ.Π. 2200

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 8ης 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.(3)

Επιστροφή