ΦΕΚ 4637/Β/14.12.2017

  • 29 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 51096

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Γλυφάδας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή