ΦΕΚ 4606/Β/19.12.2017

  • 29 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 1206

Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 12.06.2017.(2)

Επιστροφή