ΦΕΚ 4599/Β/08.12.2017

  • 29 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 101928/35907

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγκιστρίου, ως προς το άρθρο 3 αυτού.(1)

Επιστροφή