ΦΕΚ 4617/Β/01.09.2017

  • 28 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/2528/Α325

Τροποποίηση α) της με αριθμ. πρωτ. 900/Α325/13-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 2826/Β΄/21-10-2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και β) της με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ 3328/Α32/29-07-2015 (Φ.Ε.Κ. 1834/Β΄/25-08-2015) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 900/Α325/13-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 2826/Β΄/21-10-2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».(5)

Επιστροφή