ΦΕΚ 4617/Β/22.12.2017

  • 28 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 142609

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 127846/22.11.2017 υπουργικής απόφασης «Συγχώνευση τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011».(2)

Επιστροφή