ΦΕΚ 4592/Β/21.12.2017

  • 28 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002791 ΕΞ 2017 Χ.Π.1184

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 14ης Νοεμβρίου 2013 στη Νήσο Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.(2)

Επιστροφή