ΦΕΚ 4588/Β/18.12.2017

  • 28 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. Φ 14/02/184780/899

Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.(1)

Επιστροφή