ΦΕΚ 4517/Β/23.11.2017

  • 27 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 17615

Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σιντικής.(5)

Επιστροφή