ΦΕΚ 4327/Β/07.12.2017

  • 12 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 50306

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Αργυρουπόλεως του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Αργυρούπολης του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και β) στο Δήμο Ηλιουπόλεως του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ηλιουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή