ΦΕΚ 4322/Β/22.11.2017

  • 13 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 6925/201467

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας. (4)

Επιστροφή