ΦΕΚ 4487/Β/13.12.2017

  • 19 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 3122.1-Τ29/89088/2017

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση τοιχίου παραλίας Χρυσής Ακτής ν. Ίου».(4)

Επιστροφή