ΦΕΚ 4461/Β/26.10.2017

  • 19 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 908/2017

Απένταξη του συνόλου των συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών από το καθεστώς παρέκκλισης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από 01.01.2018 σύμφωνα με την απόφαση 2014/536 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την παράγραφο 1 του άρθρου 137Α/2017 του ν. 4001/2011.(5)

Επιστροφή