ΦΕΚ 4493/Β/04.12.2017

  • 20 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 132895/1752

Καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/2011.(1)

Επιστροφή