ΦΕΚ 4473/Β/30.11.2017

  • 20 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 11206

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάουσας Νομού Ημαθίας.(3)

Επιστροφή