ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/30.04.2017

  • 20 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 4047

Τροποποίηση εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ.E. Κρουσώνα Μαλεβιζίου.(2)

Επιστροφή