ΦΕΚ 4497/Β/07.12.2017

  • 21 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. ΓΔΟΠ 0001992 ΕΞ 2017 /Χ.Π.1131

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο της 5ης Αυγούστου 2015 στη Δ.Κ. Νέου Σκοπού της Δ.Ε. Στρυμώνα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Περιφερειακής Ενότητας. (1) Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιστροφή