ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/27.11.2017

  • 21 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 930

Έγκριση Σημειακής τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Ιαλυσού, στα ΟΤ 89 και ΟΤ 90, εντός των KM 279AA και KM 279ΑΓ γαιών Τριαντών, Δ.Κ. Ιαλυσού, Δ.Ε Ιαλυσού Δήμου Ρόδου.(3)

Επιστροφή