ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/21.11.2017

  • 21 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 247889

Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στο Ο.Τ. 2209 της Πολεοδομικής Μελέτης «Θέρισος - Μασταμπάς - Δειλινά - Κορώνη»του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.(2)

Επιστροφή