ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/20.11.2017

  • 21 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 20-11-17

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιώς της Π.Ε. Πειραιώς (ν. Αττικής) στην περιοχή «Καστέλλα» με άρση απαλλοτρίωσης, επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή