ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/23.11.2017

  • 21 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 131955/3432

Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Βρυσούλας Δήμου Ιωαννιτών.(2)

Επιστροφή