ΦΕΚ 4553/Β/18.12.2017

  • 22 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 60207/3828

Τεχνική βοήθεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σκοπό την ανακατασκευή, διαρρύθμιση, βελτίωση και αναβάθμιση ακινήτων ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των εποπτευόμενων Φορέων της, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για στέγαση και φιλοξενία ανηλίκων.(2)

Επιστροφή