ΦΕΚ 4245/Β/08.11.2017

  • 08 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/182854

Τροποποίηση της οικ. 170384/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την αλλαγή όδευσης τμήματος αυτού από IP 1204 έως IP 1204-3+295μ, στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.(1)

Επιστροφή