ΦΕΚ 281/ΑΑΠ/20.11.2017

  • 08 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 3710

Αναγνώριση της οδού η οποία ενώνει την Ν.Ε.Ο Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου με τον οικισμό Λιμένα Χερσονήσου Δήμου Χερσονήσου Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, ως κύρια δημοτική οδό.(2)

Επιστροφή