ΦΕΚ 4301/Β/27.11.2017

  • 11 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 23387

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (O.E.Υ.) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.(1)

Επιστροφή