ΦΕΚ 285/ΑΑΠ/22.11.2017

  • 11 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 48191/16

Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο πουβρίσκεται επί της οδού Σπετσών 57 στην περιοχή της Κυψέλης του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, Ο.Τ 49 - περιοχής 85, στο οποίο υπάρχεικτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο με τηναριθμ. 9632/1-3-2004 απόφαση ΥφυπουργούΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 204/Δ΄/5-3-2004).(1)

Επιστροφή