ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/07.11.2017

  • 07 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 190818

Ανάκληση της υπ' αριθμ. 220114/13-12-2016 απόφασης Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής για την «Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο, φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδογεωργοπούλου Ευτυχίας, Χριστίνας και Κων/νου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 52 της Δ.Ε. Δροσιάς του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε εκτέλεση της με αριθμ. 3297/2008 απόφασης του 26ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας».(1)

Επιστροφή