ΦΕΚ 378/Δ/17.11.2017

  • 05 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 98321/8856

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» του Δήμου Ύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή