ΦΕΚ 4226/Β/08.11.2017

  • 05 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/182536

Τροποποίηση της οικ. 170385/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την αλλαγή όδευσης τμήματος αυτού από IP 1204-3+295μ. έως IP 1226, στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.(3)

Επιστροφή