ΦΕΚ 383/Δ/21.11.2017

  • 06 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 182801

Ανάκληση της υπ' αριθμ. 17857/26-11-1993 (ΦΕΚ 1467/17-12-1993 τ.Δ΄) απόφασης Νομάρχη Γρεβενών περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα τεσσάρων στρεμμάτων (3.214 στρ.), στη θέση «Ψηλή Ράχη- Βράνες» και «Πλατάνια» Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων και Φελλίου Νομού Γρεβενών και άρση της αναδάσωσης.(2)

Επιστροφή