ΦΕΚ 383/Δ/17.11.2017

  • 06 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 15729/200668

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Λιμάνι Καρύστου» του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας και κατάργηση τμήματος της οριογραμμής της παραλίας, που είχε καθοριστεί με την με αριθμ. πρωτ. Φ121/728/15.9.1989 απόφαση Νομάρχη Ευβοίας (ΦΕΚ 627Δ΄).(3)

Επιστροφή