ΦΕΚ 382/Δ/21.11.2017

  • 06 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 284140

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη περιοχή «ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΗΛΑΣ» Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης Ν. Μεσσηνίας. (2)

Επιστροφή