ΦΕΚ 376/Δ/17.11.2017

  • 06 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 92052/8087

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στηθέση «ΜΠΙΣΤΙ» του Δήμου Ύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή