ΦΕΚ 4268/Β/30.11.2017

  • 06 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 13214

Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.2, του μέτρου19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων.(1)

Επιστροφή