ΦΕΚ 4230/Β/03.11.2017

  • 06 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 2949

Ορισμός του Δήμου Ιωαννιτών ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020. (4)

Επιστροφή