ΦΕΚ 279/ΑΑΠ/20.11.2017

  • 06 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 3503

Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του '23 εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, στη θέση «Κυπαρισσές» Τοπικής Κοινότητας Πρινέ Δ.Ε Ν.Φωκά του Δ. Ρεθύμνης Π.Ε Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης.(2)

Επιστροφή