ΦΕΚ 279/ΑΑΠ/20.11.2017

  • 06 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 3923

Τροποποίηση εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) Δήμου Βιάννου.(4)

Επιστροφή