ΦΕΚ 270/ΑΑΠ/31.10.2017

  • 21 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 443920/1691

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. Γ257 της περιοχής Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σε συμμόρφωση προς την με αρ. 649/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.(2)

Επιστροφή