ΦΕΚ 270/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 21 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 209520

Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 26/τ.99 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου σε ιδιοκτησία φερόμενων ιδιοκτητών Ελένης Βραχνού και Πέτρου Ρεμούνδου, σε εκτέλεση των υπ' αριθμ. 7939/ 2010 και 7940/2010 αποφάσεων του 19ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.(1)

Επιστροφή