ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 21 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 258586/4835

Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών επί προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου(δρόμου) στην οδό Αλεξ. Παπάγου, μεταξύ των Ο.Τ. 1931 και 1933 στην περιοχή «Εγλυκάδα», ιδιοκτησίας Ευάγγελου Πολύδωρου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης.(3)

Επιστροφή