ΦΕΚ 267/ΑΑΠ/23.10.2017

  • 21 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 13615/175040

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εγκατάσταση της αναβάθμισης τμήματος της υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς 150kV «MANTOYΔI - ΑΙΔΗΨΟΣ» στο Νομό Εύβοιας. (1)

Επιστροφή