ΦΕΚ 264/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 21 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 276878/4698

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 1150 και 1156 του Ρ.Σ.Π. Καλαμάτας για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε εφαρμογή της απόφασης 150/2009 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας. (2)

Επιστροφή