ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/05.10.2017

  • 21 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 3355

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτηρίου επί της οδού Δοϊράνης 50 στην Καβάλα, φερομένου ως ιδιοκτησίας Θεόδωρου Γαβριηλίδη και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.(1)

Επιστροφή